Leids-Palestijns samenwerkingsproject Tell Balata

Leidse en Palestijnse wetenschappers zijn een project gestart om de archeologische vindplaats Tell Balata nader te onderzoeken en veilig te stellen voor de toekomst. De Faculteit Archeologie werkt samen met UNESCO en de Palestinian Department of Antiquities and Cultural Heritage (MOTA-DACH), met subsidie van de Nederlandse overheid. Het project loopt tot 2012.

Grote archeologische waarde

Tell Balata, vlakbij het tegenwoordige Nablus, nam al in de 14e eeuw voor Christus een belangrijke plaats omdat het op de kruising van belangrijke handelsroutes lag. Tussen 128 en 107 v. Chr. werd de stad verwoest. Opgravingen hebben wetenschappers veel inzicht gegeven in de bewoningsgeschiedenis op die plek, met name tijdens de Midden- en Late Bronstijd. Tell Balata staat vermeld op de Inventory of Cultural and Natural Heritage Sites of Potential Outstanding Universal Value in Palestine van UNESCO.

Onderzoek

Onder leiding van dr. Hamdan Taha en dr. Gerrit van der Kooij verricht het Palestijns-Nederlandse onderzoeksteam veldwerk en bestudeert het eerder verschenen publicaties over opgravingen in Tell Balata. De onderzoekers willen archiefmateriaal en eerder opgegraven objecten achterhalen om een archief aan te leggen en een tentoonstelling in te richten. In 2011 vinden enkele opgravingen plaats om bestaande onderzoeksresultaten te verduidelijken.

Gemeenschapsarcheologie

Door verkeerd beheer is Tell Balata langzamerhand in verval geraakt. Het projectteam gaat in het eerste jaar herstelwerkzaamheden uitvoeren om te voorkomen dat delen van de locatie geleidelijk instorten. Tegelijkertijd wordt de betrokkenheid van het publiek via informatievoorziening gestimuleerd. Gemeenschapsarcheologie moet ervoor zorgen dat de bevolking zich meer verbonden voelt met het Palestijns archeologisch erfgoed en het behoud ervan als medeverantwoordelijkheid ziet. Voor de komende twee jaar staan onder andere een bezoekerscentrum, een museum, een wandelroute langs de locatie en de productie van informatiemateriaal gepland.


Links

 
(23 juli 2010/DS)

Laatst Gewijzigd: 12-07-2011