Femke Halsema houdt Annie Romein-Verschoorlezing

Drs. Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, houdt op 11 maart de Annie Romein-Verschoorlezing 2010. Ze zal betogen dat zowel rijkdom als armoede ongelijk is verdeeld over de seksen.

Femke Halsema (foto: Bob Bronshof)


Onvoltooide omslag

De laagste inkomensgroepen bestaan voor tweederde uit vrouwen, aldus Halsema in haar lezing. Armoede komt het meest voor onder jonge moeders met kinderen en onder alleenstaande oudere vrouwen. Daarentegen is van de 10% Nederlanders met het hoogste inkomen 85% man. De omslag van het kostwinnersmodel naar een moderne verzorgingsstaat is nog lang niet voltooid: er moet nog veel werk worden verzet.

Nog een termijn

In 2002 werd Halsema partijleider van GroenLinks en fractievoorzitter van haar partij in de Tweede Kamer. Ze startte een ideologische discussie over de koers van links in het algemeen en van GroenLinks in het bijzonder. Recent heeft Halsema aangegeven voor nog een termijn in de Tweede Kamer te willen gaan.

Publicaties

Halsema publiceert over criminaliteit en recht, volkshuisvesting, en ruimtelijke ordening en binnenlands bestuur, onder meer in Socialisme & Democratie (het maandblad van de Wiarda Beckman Stichting), De Volkskrant, De Helling (kwartaalblad voor linkse politiek), NRC Handelsblad en Het Parool. Samen met collega Ineke van Gent schreef ze in 2006 het manifest Vrijheid eerlijk delen. In 2008 publiceerde ze Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid. Halsema is voorzitter AKO Literatuurprijs 2010.

Criminologie en rechtssociologie

Femke Halsema (1966) ging als havist eerst twee jaar naar de Vrije Hogeschool in Driebergen, waar ze een liberal arts-opleiding volgde, gericht op de driehoek kunst, wetenschap en samenleving. Na twee jaar vertrok ze naar Utrecht om aan de hbo-lerarenopleiding te beginnen. Die verruilde ze in 1988 voor de opleiding Algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als specialisaties koos ze criminologie en rechtssociologie.

Student-assistent bij Frank Bovenkerk

Tijdens haar studie werkte Halsema als toegevoegd docent Wetenschapsleer en Methoden en technieken van onderzoek bij haar faculteit (1992). Voorts was ze adviseur en onderzoeker bij de Werkgroep politie en allochtonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en student-assistent bij prof.dr. Frank Bovenkerk. Deze is tegenwoordig bekend om zijn onderzoek naar de georganiseerde misdaad en de criminaliteit van etnische groepen. In 1993 studeerde Halsema af.

Wiarda Beckman Stichting

Na haar studie ging ze aan de slag bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan de PvdA. Pikant is dat ze voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 nog lid was van het programberaad van de PvdA, maar bij die verkiezingen voor GroenLinks in de Tweede Kamer kwam. Ze was lijsttrekker van GroenLinks bij de verkiezingen van 2003 en 2006.

Links

Plaats en tijd

Academiegebouw, Rapenburg 73, in Leiden
Aanvang 20.00 uur.
De lezing is vrij toegankelijk, reserveren is niet nodig.

Coreferent bij de lezing is Leids alumnus Rosanne Hertzberger, onderzoeker, journalist en columnist.


(16 februari 2009/CH)


Laatst Gewijzigd: 02-03-2010