Excelleren in vrijheid: nieuwe strategie Universiteit Leiden voor de komende 5 jaar

De Universiteit Leiden heeft een nieuwe strategie. Zij focust de komende vijf jaar op het stimuleren van excellentie en talent, onderwijsvernieuwing, het bouwen aan een internationale onderzoeks- en onderwijsomgeving, het versterken van impact en innovatie en de verdere uitbreiding van haar Campus Den Haag.

Groei

De universiteit kijkt in haar nieuwe strategie ook terug op successen die zijn geboekt tijdens de afgelopen 5 jaar in de periode van het vorige strategisch plan, getiteld Inspiratie en groei. Meer jongeren dan voorheen kiezen voor de Universiteit Leiden: er staat ruim een kwart meer studenten dan in 2010 ingeschreven (2014: 24.500). Een groeiend deel van haar studenten haalt binnen een redelijke tijd het bachelor- en masterdiploma. De universiteit is ook internationaler geworden: er zijn meer buitenlandse studenten, promovendi en wetenschappers. Faculteiten werken in het onderzoek effectief met elkaar samen: het succes van het Leidse profileringsbeleid. De Campus Den haag is uitgegroeid tot een volwaardige vestigingsplaats, met een profiel dat bijdraagt aan de stad van internationaal recht, vrede en veiligheid.


Excellentie en talent

In haar nieuwe instellingsplan, Excelleren in vrijheid, gaat de universiteit verder op de ingeslagen weg en formuleert zij ook nieuwe ambities. De universiteit wil een vruchtbare omgeving blijven voor excellent onderzoek waarbij zij werkt aan het stimuleren van ieders talenten (ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid, en dergelijke), aan studiesucces, en aan kwaliteit en innovatie in het onderwijs. De universiteit zet zich in voor meer en beter zichtbare invloed van haar kennis in de samenleving. Leiden wil de komende jaren een universiteit zijn met een nog meer expliciete internationale allure. Zij maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de Campus Den Haag.

Het leidende thema van het nieuwe instellingsplan van de Universiteit Leiden is ‘excelleren in vrijheid’. Dit thema verbindt twee kernwaarden die de universiteit al sinds haar oprichting in 1575 kenmerken. Haar motto is ‘bolwerk van vrijheid’. In een wereld waarin ‘vrijheid steeds minder vanzelf spreekt, wil de universiteit als vooraanstaande, internationale onderzoeksuniversiteit een baken zijn. Zij wil wetenschappers en studenten de omgeving en ruimte bieden om het beste uit zichzelf te halen. Excellentie ten behoeve van een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd.

   
De zes ambities van de Universiteit Leiden voor 2015-2020 zijn:
  1. Een omgeving voor excellent onderzoek

  2. Activeren van talent

  3. Innovatie in teaching en learning

  4. Versterken van impact en innovatie

  5. Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving

  6. Verdere ontwikkeling van onze Campus Den Haag

Excelleren in vrijheid (publieksversie)

 

Excelleren in vrijheid (complete versie)


 

 


 

Laatst Gewijzigd: 09-02-2015