LeidenGlobal: voor hen die de blik naar buiten richten

Acht Leidse organisaties, waaronder de Universiteit Leiden, gaan hun kennis van de wereld verspreiden en delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is.  De lancering van LeidenGlobal was op 27 november.

Concentratie van kennis en materiële cultuur

Het was een groot en bont gezelschap dat op 27 november bijeen kwam in Museum Volkenkunde in Leiden.  Ze kwamen voor de aftrap van LeidenGlobal, een samenwerkingsverband van acht Leidse instellingen - twee musea, vijf onderzoeksinstituten en de universiteit - die tezamen staan voor een onvoorstelbare hoeveelheid kennis en materiële cultuur van de werelddelen.  Of, zoals het op de website van LeidenGlobal staat: ‘We kennen Afrika,  Azië en Oceanië,  Europa, Latijns-Amerika en de  Caribbean, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Rusland en de Kaukasus, en de polaire regio’s.’ En ja, dat is nogal wat.


Ook niet-wetenschappers

Cleveringahoogleraar Michael Ignatieff houdt een voordracht

Cleveringahoogleraar Michael Ignatieff houdt een voordracht

De erkenning  van deze samenballing van kennis en cultuur kwam van de sprekers, onder anderen Cleveringahoogleraar Michael Ignatieff, de Leidse burgemeester Henri Lenferink en rector magnificus Carel Stolker van de Leidse universiteit. Hij kwam met een gedicht van Arends dat goed het uitgangspunt van LeidenGlobal weergeeft: Er is / nog nooit / een mens geweest / die een korrel aarde / heeft bezeten.

Honderden wetenschappers namen deel aan de lanceringsbijeenkomst, alsook prominente niet-wetenschappers. Bijvoorbeeld personen met een uitgesproken maatschappelijke rol, zoals opiniemaker Bas Heijne,  journaliste en schrijfster  Lieve Joris en Elseviers hoofdredacteur Arendo Joustra.


Van de Chinese muur tot poëzie

Presentatie van de uitkomsten van een rondetafelgesprek

Presentatie van de uitkomsten van een rondetafelgesprek

‘Onze wereld is hier, daar en overal’, zo is te lezen op de website van LeidenGlobal. Via LeidenGlobal staan Leidse academische en culturele instellingen in contact met lokale gemeenschappen, media, overheden, het bedrijfsleven en ngo’s. 'We willen de impact van academische kennis vergroten door deze te verspreiden en te delen door middel van culturele activiteit, het publieke debat, input voor overheidsbeleid, en onderwijs.' LeidenGlobal weet overal van. Van de pyramides tot de Chinese muur, van talen tot oorlogsvoering, van religie tot finance, van politiek tot poëzie, en van aardbevingen tot verkiezingen. Op alle gebieden hebben we experts. 'We bouwen een ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in gebieden op de wereld en de dynamiek ertussen.’


Een scala van…

Bij de lancering ging het om religie, het web, kunst, kansen in Afrika en Azië, postkoloniale afrekening en over beelden als spiegel van veranderingen. Er waren sprekers, rondetafelgesprekken, gewone tafelgesprekken tijdens het eten, en films. LeidenGlobal in een notendop: een scala van onderwerpen over een scala van gebieden via een scala van communicatiemiddelen.

De participanten

De participanten in LeidenGlobal zijn:

Zie ook

LeidenGlobal

Studeren in Leiden

Bachelor

Talen en culturen

Master

Regiostudies

Laatst Gewijzigd: 05-12-2013