Seksueel en sociaal gedrag verandert door medicijnen die serotoninesysteem beïnvloeden

Geneesmiddelen die zich hechten aan serotonine-receptoren in de hersenen kunnen het seksleven van vrouwelijke penseelaapjes stimuleren of schaden. Dat ontdekte promovendus Yves Aubert van de Universiteit Leiden.

‘Het draait allemaal om de relatie’

Penseelaapje

Penseelaapje

Zijn onderzoek biedt nieuwe inzichten voor de behandeling van vrouwen met seksuele stoornissen. ‘De dynamiek in de relatie tussen partners bepaalt voor een belangrijk deel het vrouwelijke seksuele gedrag’, concludeert Aubert uit experimenten die hij uitvoerde op penseelaapjes. Deze apen hebben net als mensen dikwijls langdurige relaties. Het onderzoeksteam gaf een groep vrouwelijke penseelaapjes geneesmiddelen die zich hechten aan serotonine- receptoren in de hersenen. Tot zijn verrassing ontdekte Aubert niet alleen veranderingen in het seksuele en sociale gedrag van de vrouwtjes ten aanzien van hun partners. Ook de mannetjes gingen zich anders gedragen. De Leidse promovendus werkte samen met onderzoekers van de afdeling Medische Farmacologie van het Leiden / Amsterdam Center for Drug Research (LACDR & LUMC) en het Wisconsin National Primate Research Center van de University of Wisconsin-Madison.


Agressie

Aubert gebruikte twee experimentele geneesmiddelen die leidden tot tegengestelde gedragseffecten. Het ene medicijn (8-OH-DPAT) beïnvloedde het seksuele en sociale gedrag van de vrouwtjesapen negatief; het andere medicijn had een aantoonbaar positief effect. Aubert is de eerste onderzoeker die deze positieve impact heeft aangetoond bij niet-menselijke primaten.‘Het is duidelijk dat de kwaliteit van de band tussen partners en seksueel gedrag nauw met elkaar samenhangen. Het eerste medicijn bevordert agressie tussen de partners en vergroot de kans dat de vrouwtjes geen seks willen.Terwijl het andere medicijn ertoe leidt dat partners beter voor elkaar zorgen en vrouwtjes zich meer seksueel aangetrokken voelen tot hun partner.’ 

Behandeling mogelijk voor vrouwen met HSDD?

Het medicijn met de positieve impact, flibanserin genaamd, werd ontwikkeld door het Duitse farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim als een potentiële behandeling voor vrouwen die niet in de overgang zijn en kampen met een ‘hypoactive sexual desire disorder’(HSDD). HSDD is de meest voorkomende seksuele stoornis onder vrouwen en wordt gekenmerkt door een aanhoudend gebrek aan seksuele fantasieën en verlangens. Aubert vermoedt dat deze vrouwen baat kunnen hebben bij flibanserin omdat het mogelijk de seksuele, sociale en emotionele binding met hun partners versterkt.

Taboe

Door de experimenten kon hij hersenactiviteiten en hormonale processen in kaart brengen die samenhangen met een verminderd of juist actiever seksueel en sociaal gedrag van vrouwen. Aubert: ‘Onze resultaten zorgen voor nieuwe ingangen en dit onderzoek kan leiden tot hernieuwde belangstelling voor de studie van de seksuele functies bij vrouwen. Dit onderwerp is te lang een taboe geweest en gemarginaliseerd.'  

(11 december 2012, LvP)

Promotie Yves Aubert

Sex, aggression and pair-bond

Promotoren: prof. dr. D. Abbott en prof. dr. E.R. de Kloet
Copromotor: dr. Nicole Datson
Datum: 11 december 2012
Aanvang: 11.15 uur
Locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden

Zie ook

LACDR

Health, Life and Biosciences is een van de zes profielthema's in het onderzoek van de Universiteit Leiden.


Studeren in Leiden

Bachelor

Biomedische Wetenschappen

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Master

Biomedical Sciences

Bio-Pharmaceutical Sciences

 

Laatst Gewijzigd: 19-12-2012