Leidse wetenschappers krijgen geld voor onderzoeksapparatuur

Vijf Leidse onderzoekers krijgen subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen.

Gehonoreerde projecten

Inzicht in afweer door vliegende metalen
Prof.dr. Frits Koning, LUMC – Immunohematologie en Bloedtransfusie
Een revolutionaire nieuwe technologie biedt de mogelijkheid om in detail te bestuderen hoe het afweersysteem ons beschermt tegen infecties en tumoren vernietigt, en hoe datzelfde afweersysteem auto-immuunziekten veroorzaakt. Op termijn zal het gebruik van deze technologie tot betere vaccinatiestrategieën en behandelmethoden leiden.

KiDS: een nieuwe hemelkaart in negen kleuren
Prof.dr. Koen Kuijken, Sterrewacht Leiden
Op Paranal in Chili heeft ESO twee nieuwe telescopen in gebruik genomen, de VST en VISTA. Het zijn ‘survey telescopen’, uitgerust met gevoelige breedbeeldcamera’s die beelden registreren in optisch en infrarood licht. Het KiDS-project is het grootste project dat met deze telescopen gedaan wordt, en het wordt geleid vanuit Nederland. KiDS zal een groot stuk van de hemel (1500 vierkante graden) in kaart brengen in negen kleuren, en beschikbaar stellen in een reusachtige database. Met die informatie kunnen astronomen onderzoek doen naar de verdeling van materie in het heelal, en de evolutie van melkwegstelsels.

Geautomatiseerde synthese van fosfaat-bevattende biopolymeren
Prof.dr. Gijs van der Marel , Leiden Institute of Chemistry
Kennis over de eigenschappen van nucleïnezuren komt vaak tot stand met behulp van gesynthetiseerde nucleïnezuurfragmenten. Deze fragmenten worden bereid met geautomatiseerde vaste-dragersynthese. Het onderzoek stelt voor om deze aanpak ook te bewerkstelligen voor andere fosfaat-bevattende biopolymeren zoals teichoïnezuren uit bacteriën.

Het lezen van de genetische streepjescode
Dr. Klaas Vrieling - Instituut Biologie Leiden
De genotyperingslijn maakt het mogelijk in korte tijd grote hoeveelheden genetische merkers af te lezen in planten en dieren. Met deze merkers kunnen veel wetenschappelijke vragen beantwoord worden over aanpassing, overleving en verdeling van organismen en persoonsgericht medicijngebruik.

DESHIMA: nanotechnologie voor experimentele kosmologie
Dr. Paul van der Werf, Sterrewacht Leiden / Dr. Akira Endo, TU Delft - Kavli Institute of Nanoscience
Gebruikmakend van de nieuwste ontwikkelingen in de nanotechnologie van supergeleidende circuits wordt een chip ontwikkeld en gemaakt om over een groot frequentiebereik gelijktijdig astronomische waarnemingen te verrichten van jonge heldere sterrenstelsels bij hun ontstaan in het diepe heelal.


Uniek onderzoek

De gelden uit het programma Investeringen NWO-middelgroot maken uniek onderzoek mogelijk. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

Aanmoedigen en ondersteunen

Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO varieert van 110.000 tot 1.500.000 euro.

Zie ook

NWO-middelgroot

Laatst Gewijzigd: 02-03-2012