De zes Deans' Challenges

Zes decanen leverden een 'challenge' aan waarop de studenten hun creativiteit konden loslaten.

1. Hoe ontwikkelen we in het hoger onderwijs belangrijke vaardigheden die passen bij deze tijd? - Faculteit Sociale Wetenschappen

WINNAAR - WINNAAR - WINNAAR
Piece of Skill. Drie bevlogen studentes bedachten Piece of Skill, een platform waarmee studenten op een leuke, uitdagende manier belangrijke 21st century skills kunnen ontwikkelen. Volgens de aanjagers van dit project is er een gat tussen opleidingen en de arbeidsmarkt; dankzij Piece of Skill worden studenten voorbereid op een nieuwe manier van werken in de 21e eeuw. Piece of Skill wordt aangeboden als app of website alsook in boekvorm voor de studenten op locaties waar geen toegang is tot internet en sociale media. Studenten worden uitgedaagd en gemotiveerd doordat Piece of Skill werkt als een spel. Tegelijkertijd draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en kennis.


2. Hoe kunnen sociale media data worden gebruikt om vooruitgang te meten? Faculteit Campus Den Haag

Citywater. De filosofie achter het project Citywater is From many drops comes a flood. Vervuild drinkwater is een groot probleem in veel landen en door bacillen in slecht drinkwater sterven wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen mensen. (WHO, 2014). De bedenkers van Citywater willen via sociale media het bewustzijn over schoon drinkwater vergroten in steden waar de watervoorziening slecht is. Sociale media verbinden mensen, geven hun informatie en bevorderen discussie en actie. Door deze kwaliteiten kunnen ze overal op de wereld een betere communicatie en informatievoorziening over schoon drinkwater bevorderen.

3. Hoe beschermen we cultureel erfgoed? - Faculteit Archeologie

Sanctuary. De vernietiging van cultureel erfgoed is een actueel dilemma. Drie archeologiestudenten bedachten daarom Sanctuary, een organisatie die de taak krijgt om werelderfgoed te beschermen. Sanctuary moet bij natuurrampen alsook bij oorlogen optreden om erfgoed veilig te stellen. Sanctuary zal, volgens de bedenkers, beschikken over kluizen (Vaults) die op strategische plekken in de wereld staan. In de kluizen liggen middelen en materiaal die hulp bieden bij een mogelijke ramp. Ook kunnen er archeologische erfschatten in worden bewaard.

4. Hoe kunnen wij het menselijk geheugen opslaan op een harddrive? - Faculteit Wis-en Natuurwetenschappen

Neuro-digitizing. Dankzij fMRI kunnen onderzoekers activiteit in specifieke delen van het brein detecteren en in kaart brengen. Ook 'nadenken' veroorzaakt een specifiek patroon in de hersenen. Twee studenten biomedische wetenschappen en één student Computer Science slaan de handen ineen om te onderzoeken of dergelijke geavanceerde apparatuur in de toekomst ook onze gedachtes kan opslaan. Volgens de studenten kan de impact van een dit project baanbrekend zijn op het gebied van 'neuro-digitizing'. En tenslotte kan het mensen helpen die lijden aan ziektes zoals ALS, waarbij het lichaam een belemmering vormt voor goede communicatie met de buitenwereld.

5. Hoe creëren we een 'inclusive society'? - Faculteit Geesteschappen

Buitenaards. Spanningen tussen sociale, etnische en religieuze groepen zijn wereldwijd een probleem, zo stellen drie jonge studenten, en om dit te veranderen moet bij kinderen worden begonnen. De studenten bedachten een videospel om kinderen te leren over multiculturalisme in de samenleving. De hoofdpersoon in het spel is een buitenaards wezen die allerlei verschillende mensen ontmoet tijdens zijn bezoek aan de aarde. Kinderen op basisscholen leren dankzij het spel meer over andere culturen alsook universele normen en waarden; ze leren spelenderwijs meer over andere groepen in de hedendaagse samenleving en die kennis kan bijdragen aan meer acceptatie.

6. Hoe vinden wij middelen om mensenrechtenactivisten te beschermen? - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Partnership. Drie juristen stellen dat partnerschap tussen juridische faculteiten wereldwijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming van mensenrechtenactivisten in landen waar de mensenrechten onder vuur liggen. De bedenkers willen dat meer partnerschappen worden gesloten tussen rechtenfaculteiten in landen waar het rechtssysteem mensenrechten waarborgt en beschermt, en Law Schools in landen waar dit niet het geval is. Hun doel is om een programma te starten waar juridische faculteiten zich bij kunnen aansluiten. Onderzoekers en rechtenstudenten kunnen, dankzij partnerschappen, ook gemakkelijker informatie verzamelen, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van een internationaal institutioneel model om mensenrechten te waarborgen.

Laatst Gewijzigd: 27-08-2015