Van wie is de universiteit? Debat met Stefan Collini

Van wie is de universiteit? Van studenten, van onderzoekers of van bestuurders? Van belastingbetalers, van het bedrijfsleven of van de overheid? Al deze groepen hebben hun eigen belang, maar wie beslist over koers en toekomst van de universiteit? Prof. Stefan Collini, University of Cambridge, debatteert op 1 september over deze en andere vragen met Leidse wetenschappers en publiek.

What are Universities for?

Prof. Stefan Collini

Prof. Stefan Collini

Prof. Stefan Collini opent op 31 augustus het academisch jaar met een lezing. De dag daarna gaat hij in debat met een aantal wetenschappers van de Universiteit Leiden. Zij reageren vanuit verschillende disciplines en invalshoeken op de voordracht van Collini en op zijn veelbesproken boek What Are Universities For? (Londen, 2012). Daarna praat ook het publiek mee.

De sprekers, naast prof. Collini zelf, zijn:

  • Prof.dr Yra van Dijk (Moderne Nederlandse literatuur) 

  • Dr. Thomas Fossen (Sociale en politieke filosofie) 

  • Dr. Alex Geurds (Archeologie) 

  • Prof.dr Sandra Groeneveld (Management van de publieke sector) 

  • Prof.dr Glen Newey (Politieke filosofie) 

  • Prof.dr Paul Wouters (Scientometrics)

  • Prof.dr Frits Rosendaal (Klinische epidemiologie)

 Voorzitter: dr Casper de Jonge (Klassieke talen en culturen)


Stem in debat over universiteit

Stefan Collini is een van de toonaangevende stemmen in het ook in Nederland lopende debat over de rol van de universiteit in de moderne samenleving. Hij heeft uitgesproken en relevante opvattingen over aspecten als de functie van de universiteit, de plaats van de geesteswetenschappen daarin en het zogenoemde rendementsdenken.

Het programma

10.30 Koffie en thee

11.00 Welkom  en opening door vicerector magnificus prof.dr. Simone Buitendijk
11.10 Introductie door dr. Casper de Jonge 
11.20 Korte presentaties van vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden

12.20 Korte pauze; ronddelen van lunchzakjes

12.30 Reactie van prof. Collini
12.50 Algemeen debat (sprekers en publiek)
13.25 Afsluiting door de vicerector magnificus

 

 
Het debat met prof. Collini op 1 september vindt plaats in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25. De aanwezigen krijgen een 'brown bag lunch' aangereikt. Vanaf 10.30 uur is er koffie. Aanmelden via dit formulier  is verplicht.
 

 
 

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 27-08-2015