Universiteit Leiden evalueert proces van universitaire onderwijsvisitaties

De huidige wijze van accrediteren van een universitaire opleiding leidt onvoldoende tot het verbeteren van het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Dit onderzoek wordt gepresenteerd op een Leids symposium op 3 juni over internationale trends en ontwikkelingen in accreditatie.

Leids initiatief

‘Het symposium is bedoeld om de discussie over het huidige accreditatiestelsel wetenschappelijk te voeden’, aldus prof.dr. Simone Buitendijk, vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij is initiatiefnemer van het onderzoek en een van de sprekers op het symposium Accountability and promoting quality in higher education: two sides of the same coin? ‘De vraag die tijdens het symposium centraal staat is wat we van wetenschappelijk onderzoek en van onze ervaringen met het huidige stelsel kunnen leren om accreditatie in Nederland verder te verbeteren’, aldus Buitendijk.


Eigen onderzoek

De Universiteit Leiden heeft afgelopen najaar de onderwijsvisitaties in eigen huis geëvalueerd en heeft daarmee voor het eerst onderzocht hoe de docenten zelf de visitaties ervaren. Daarnaast is onderzocht wat er eventueel aan de methodologie van visitaties kan verbeteren. De conclusie: door de nadruk op verantwoorden wordt de belangrijkste doelstelling van de visitaties, het verbeteren van het hoger onderwijs door een stimulerende dialoog tussen panel en opleiding, onvoldoende gehaald. Er lijkt te veel nadruk op beoordelen, en te weinig op inspiratie en verbetering. Meer aandacht voor deze kwaliteitsverbetering is wel het doel van het in 2011 vernieuwde accreditatiestelsel. Daarnaast zijn in het onderzoek de visitaties van zeven Leidse opleidingscombinaties (bachelor en master) grondig geanalyseerd op betrouwbaarheid en validiteit. Hieruit blijkt dat het proces van beoordeling methodologisch kan worden verbeterd.

Aanbevelingen

Internationaal staat accreditatie volop in de belangstelling en wordt de inrichting en ontwikkeling van accreditatiestelsels ook wetenschappelijk bestudeerd. In Nederland is de waarde van visitaties en accreditaties in het hoger onderwijs een actueel vraagstuk, omdat het ministerie van OCW binnenkort het huidige stelsel evalueert en voorstellen zal doen voor de aanpak van accreditatie vanaf 2016. Aan het symposium nemen dan ook onder andere deel beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW, de NVAO en de VSNU. De Universiteit Leiden stelt voor om de instellingen zelf verantwoordelijkheid te geven voor verbeterprocessen, met voldoende waarborgen door middel van externe toetsing van haar opleidingskwaliteit. Buitendijk: ‘Zo wordt kwaliteitszorg een continu proces, meer de eigen verantwoordelijkheid van universiteiten en intrinsiek onderdeel van de onderwijspraktijk.’

Sprekers

Naast Buitendijk spreken twee onderzoekers op het symposium. Prof.dr. Bjorn Stensaker van de University of Oslo vergelijkt in zijn lezing, getiteld Balancing Accountability and Trust: Mission impossible?, accreditatie in verschillende Europese landen. Dr. Don Westerheijden, verbonden aan het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente, gaat in op successen en tekortkomingen in het Nederlandse accreditatiestelsel in zijn bijdrage Quality: indicators, indications and quality improvement.

Symposium

Accountability and promoting quality in higher education: two sides of the same coin?

Datum en tijd
3 juni, 14:00 – 17:15 uur

Locatie
Universiteit Leiden
Academiegebouw, Klein Auditorium
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Programma

Laatst Gewijzigd: 03-06-2014