Leiden University Teachers’ Academy: gedreven docenten en onderwijsvernieuwing

Tien enthousiaste onderwijsvernieuwers zijn op 27 oktober geïnstalleerd als fellow van de net opgerichte Leiden University Teachers’ Academy. Met deze Academy wil de Universiteit Leiden waardering uitdrukken voor de docent-in-hart-en-nieren én de onderwijsvernieuwing een impuls geven.

Fellows als vliegwiel

De onderwijsvernieuwingen zijn goed voor de algehele onderwijskwaliteit van de Leidse universiteit.

De onderwijsvernieuwingen zijn goed voor de algehele onderwijskwaliteit van de Leidse universiteit.

Blij en vereerd zijn ze, de tien. Vice-rector Simone Buitendijk legt bij de installatie uit dat ze verwacht dat de Teachers’ Academy bevorderlijk zal zijn voor de algehele kwaliteit van het onderwijs door de werking die ervanuit gaat: onderwijsvernieuwing en de verspreiding daarvan. Kritisch mogen de fellows ook zijn: gevraagd en ongevraagd kunnen ze aanbevelingen doen over onderwijsvernieuwing. Kortom, de fellows moeten gaan fungeren als vliegwiel.


Nummer elf in zicht

Vice-rector Simone Buitendijk toont zich zeer ingenomen met de Leiden University Teachers' Academy.

Vice-rector Simone Buitendijk toont zich zeer ingenomen met de Leiden University Teachers' Academy.

De faculteiten konden hun beste docenten met een concreet projectvoorstel onder de arm als fellow voordragen. Een jury, bestaande uit vice-rector Buitendijk, twee deskundigen en twee studenten, bepaalde welke tien het zijn geworden. En nummer elf is in zicht: de winnaar van de jaarlijkse universitaire Onderwijsprijs, bekend te maken op de dies in februari, wordt automatisch fellow. Die regel geldt per 2015. Wat docent anatomie en embryologie Beerend Hierck, in 2014 winnaar van de Onderwijsprijs, de opmerking ontlokte dat hij gelukkig al door zijn faculteit was voorgedragen.


Pitch in vijf minuten

Bij de installatie pitchen de kandidaten hun project. Vijf minuten krijgen ze ervoor. De inzet van ICT speelt een hoofdrol in de pitches met als belangrijkste thema's: studenten nemen kennis al vóór de colleges tot zich via een ict-faciliteit en meer peer review door de studenten onderling. Maar er zijn ook uitzonderingen. Het gaat om het concept, de uitvoering mag iedereen zelf invullen, digitaal of niet, zegt Fred Janssen (ICLON). Jan Aarts (Wiskunde en Natuurwetenschappen) verdedigt in zijn pitch zelfs het krijtje en het zwarte schoolbord: lekker flexibel als je tussendoor even iets wilt uitleggen. Maar met zijn projectvoorstel gaat hij toch digitaal. Alle projecten vragen een grote tijdsinvestering maar de docenten beschikken over een grote gedrevenheid als motor. Het komt wel goed, alles voor de student!

Fellowship is voor vijf jaar
De komende jaren breidt de Leiden University Teachers’ Academy jaarlijks uit met vijf door de faculteiten aangedragen fellows plus de jaarlijkse Onderwijsprijswinnaar. Over vijf jaar telt de Academy een vast aantal fellows en dat blijft zo; over vijf jaar treedt de nu geïnstalleerde lichting terug en dat geldt daarna elk jaar voor de dan ‘oudste’ lichting. De ex-fellows blijven naar verwachting met elkaar in contact via een eigen netwerk. Alle fellows krijgen 25.000 euro en vijf jaar de tijd om hun ideeën uit te voeren; die tijdsspanne zal gezien de omvang van een project soms nodig zijn. Een fellowship kent een grote vrijheid. Er zijn slechts een paar voorwaarden: de fellows moeten intern de boer op met hun vernieuwingsideeën en ook collega’s warm zien te maken (olievlekwerking). Een andere voorwaarde is: het effect van het project meten. Is het effectief voor verhoging van het studietempo en/of de studieresultaten? En verder moet/mag de Leiden University Teachers’ Academy elk jaar een universitaire conferentie organiseren over onderwijsvernieuwing.

De fellows en hun projecten

(28 oktober 2014/CH)

Studeren in Leiden

Laatst Gewijzigd: 08-12-2014