Leiden wil Innovatiehoofdstad van Europa worden

De gemeente Leiden heeft zich op 3 december kandidaat gesteld voor de titel ‘iCapital’, Innovatiehoofdstad van Europa. Deze titel gaat naar de stad met het beste innovatieklimaat dat burgers, overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar verbindt.

Bio Science Park

Leiden ziet de combinatie van kennis en talent binnen haar stadgrenzen als een van haar sterke troeven. Er zijn diverse kennis- en onderzoeksinstellingen gevestigd, waaronder de Universiteit Leiden en het LUMC. De Leyden Academy on Vitality and Ageing doet onderzoek naar gezond oud worden – een thema dat gezien de vergrijzing steeds belangrijker wordt. Op het Bio Science Park werken bedrijven en onderzoeksinstituten samen aan baanbrekende vindingen. Wethouder Frank de Wit van het programma Leiden Kennisstad: ‘In Leiden worden zonnepanelen en ruimtevaarttechnologieën ontwikkeld, maar ook medicijnen tegen Alzheimer. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken hier op allerlei terreinen samen. Innovatie zit echt in het DNA van onze stad.’


LeidenGlobal

Wetenschap en samenleving ontmoeten elkaar ook in LeidenGlobal. Deze nieuwe organisatie bundelt sinds november de krachten van de universiteit en een groot aantal musea en kennisinstituten, zoals het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden, Afrika-Studiecentrum, en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. De samenwerking is op een breed scala aan vakgebieden, waaronder geografie, filosofie, museumstudies en taalkunde. Leiden biedt zo vele vensters op de wereld met thema’s als antieke handelsnetwerken, nieuwe religies en mensenrechten.

Nacht van Kunst & Kennis

Naast kennis speelt ook cultuur – en de relatie tussen die twee – een belangrijke rol in Leiden. Een succesvol voorbeeld daarvan is de Nacht van Kunst & Kennis, waar ook wetenschappers van de Universiteit Leiden acte de présence gaven. De historische binnenstad getransformeerd tot één grote ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revolutionaire uitvindingen mogelijk maakt.

Meest kennisintensieve regio

Leiden heeft zich kandidaat gesteld omdat ze het belang van internationale kennis onderkent. De stad heeft dit thema opgenomen in haar toekomstvisie en investeert er veel in. Leiden en omgeving gelden dan ook als meest kennisintensieve regio van Nederland. 

Vliegwieleffect

In het voorjaar van 2014 wordt bekend of Leiden zich Innovatiehoofdstad van Europa mag noemen. De winnende stad ontvangt een bedrag van € 500.000,- om de inspanningen op het terrein van innovatie verder op te voeren. Leiden denkt in dat geval om, samen met de partners in de stad, een extra vliegwieleffect te geven aan het programma Leiden Kennisstad met aandacht voor innovatieve zorg, voortreffelijk onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt.

(5 december 2013 - DS)

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 10-12-2013