Miljoenen voor Leidse fysici en pedagogen in operatie Zwaartekracht

Leidse natuurkundigen en pedagogen zijn partners in drie nationale samenwerkingsverbanden die miljoenen onderzoeksgeld krijgen van het ministerie van OCW om tien jaar onderzoek te doen. Het gaat om de Zwaartekrachtsubsidies voor nationale topconsortia. In totaal zijn zes projecten geselecteerd, die samen 167 miljoen euro krijgen.

Nanotechnologie: grenzen verleggen

Nanotechnologie betekent: atoom voor atoom de materie herscheppen. Theorie, experiment en technologie lopen naadloos in elkaar over in de wereld waar de wetten van de kwantummechanica heersen - maar nog lang niet volledig zijn doorgrond. Met hun 35,9 miljoen euro Zwaartekrachtgeld gaan de Delftse en Leidse natuurkundigen in het project NanoFront de grenzen van de nanowetenschap opzoeken, maar ook verleggen.

Frontiers of Nanoscience (NanoFront)
Toekenning: 35,9 miljoen euro
Leidende onderzoekers in dit project zijn de hoogleraren Cees Dekker, Leo Kouwenhoven en Henny Zandbergen (TU Delft) en Carlo Beenakker, Joost Frenken en Michel Orrit (Universiteit Leiden).

Lees meer over Frontiers of Nanoscience


Theoretische fysica: één wiskunde voor alle mysterieuze materie

De instituten voor theoretische natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden hebben zich verenigd in D-ITP: het Delta Instituut voor Theoretische Fysica. Deeltjesfysici, kosmologen en vastestof-fysici werken daarin samen om nieuw ontdekt, exotisch en fundamenteel gedrag van materie in één fysica te vatten met de taal van de wiskunde. Van donkere materie in zwarte gaten tot elektronengedrag in supergeleiders.

Matter at all Scales
Samenwerking van de UvA, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden
Toekenning: 18,3 miljoen euro
Leidende onderzoekers in dit project zijn de hoogleraren Erik Verlinde en Jan de Boer (Universiteit van Amsterdam), Gerard ’t Hooft en Henk Stoof (Universiteit Utrecht) en Carlo Beenakker en Jan Zaanen (Universiteit Leiden).

Lees meer over Matter at all Scales

Waarom doet het ene kind het beter dan het andere?

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed en vinden hun plek in de maatschappij zonder al te veel problemen. Maar niet alle kinderen slagen hierin. Het is bekend dat dit verschil gerelateerd is aan een combinatie van aangeboren eigenschappen van een kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Hoe die factoren elkaar wederzijds beinvloeden is echter nog grotendeels onontgonnen terrein. Het Consortium on Individual Development (CID) onderzoekt juist dit samenspel, met veel aandacht voor hersenontwikkeling en voor de rol van ouders en van hún ouders.

Individual development: Why some children thrive, and others don’t.
Toekenning: 27,6 miljoen
Leidende onderzoekers in dit project zijn de hoogleraren Chantal Kemner (Universiteit Utrecht), Dorret Boomsma (VU), Patti Valkenburg (UvA), Marian Joëls en Sarah Durston (UMCU) en Marinus van IJzendoorn (Universiteit Leiden).

Lees meer over Individual development: Whys some children thrive, and others don't 


Het programma Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal krijgen zes onderzoeksteams van verschillende Nederlandse universiteiten geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Minister Bussemaker stelt hiervoor 167 miljoen euro beschikbaar. Leidse onderzoekers participeren ook in twee andere teams: theoretische fysica en jeugd- en gezinsstudies.

Met het programma Zwaartekracht geven OCW en NWO een nieuwe impuls aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek.

(15 november 2012 / HP)

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 15-11-2012