Europese universiteiten gaan werken aan genderdiversiteit

Hoe zorg je voor een groter aandeel van vrouwen in de top van de wetenschap? Die vraag stond centraal tijdens de European Gender Summit van 29 en 30 november in Brussel. Vice-rector Simone Buitendijk was keynote speaker en verzorgde de slotverklaring.

Aanbevelingen

Buitendijk presenteerde de aanbevelingen die de genderstuurgroep van de League of European Research Universities (LERU) heeft gedaan om genderdiversiteit binnen Europese universiteiten te bevorderen. In een in juli uitgebrachte paper, waarvan Buitendijk een van de hoofdauteurs is, doet de genderstuurgroep van de LERU aanbevelingen voor acties die de aangesloten universiteiten zouden moeten ondernemen. Zo moeten organisaties zich vanaf de top en door de daaronder liggende lagen heen verbinden aan de doelstelling om een hoger percentage vrouwelijke wetenschappers aan te stellen. En bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek is het zaak om aandacht te besteden aan het genderaspect.

Vice-rector Simone Buitendijk was keynote speaker en verzorgde de slotverklaring op de European Gender Summit

Vice-rector Simone Buitendijk was keynote speaker en verzorgde de slotverklaring op de European Gender Summit

Aanpak verschilt per universiteit

Welke aanbevelingen de LERU-universiteiten overnemen hangt af van hun eigen strategie, en van de beleidsagenda’s die op landelijk en ander niveau gelden voor gender en diversiteit. Bovendien zijn de universiteiten, ondanks het feit dat ze alle deel uitmaken van dezelfde league - onderling zo verschillend dat het onmogelijk is om identieke methoden te hanteren. Per universiteit zijn andere (sets van) oplossingen het best geschikt om de genderuitdaging aan te gaan. Op 3 december kwam de genderstuurgroep in Leuven bijeen om verdere afspraken te maken voor gezamenlijke monitoring.

Memorandum of Understanding

Deze zomer tekende de LERU een Memorandum of Understanding met Eurocommissaris Quinn over de belangrijkste doelen van de European Research Area (ERA). Eén van die doelen is een groter aandeel van vrouwen in de top van de wetenschap.

(11 december 2012 - DS)

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 19-12-2012