Strategische alliantie Leiden, Delft en Erasmus. Meer dan de som der delen

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in de gezamenlijke notitie ‘Meer Waarde’ hun plannen voor samenwerking verder uitgewerkt. 

Unieke combinatie

De nieuwe strategische alliantie van de de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Zuid-Holland bestrijkt een unieke combinatie van onderwijs- en wetenschapsdomeinen: sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, economie, recht, (life) sciences, geneeskunde en technische wetenschappen.


Onderwijs, onderzoek, kenniscentra en thematisch samenwerking

De drie universiteiten willen hun onderwijsaanbod verbreden en aantrekkelijker maken, gezamenlijk graduate schools opzetten met (research)masters en promotietrajecten, en kenniscentra oprichten. Ook komen er thematische, discipline-overstijgende samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van 'safety and security' en 'infrastructure and mobility'.

Samenwerking onderwijs, onderzoek en valorisatie

De drie universiteiten sluiten in de uitwerking van hun strategische alliantie aan bij de grote maatschappelijke vraagstukken van het Europese onderzoeksbeleid 2020 en het Nederlandse topsectorenbeleid. Onderzoekssamenwerking biedt ook een sterkere uitgangspositie om blijvend mee te draaien aan de wereldtop. Voorts wil men de kwaliteit van het gezamenlijk onderwijs en onderzoek versterken en het onderwijsaanbod voor studenten verbreden. Tenslotte willen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam ook hun inspanningen op het gebied van valorisatie bundelen en wetenschappelijke resultaten naar de maatschappij brengen.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de samenwerking wordt mede ingegeven door de positieve ervaringen met bestaande coöperaties tussen de drie universiteiten zoals Medical Delta, op het terrein van medische technologie.

Beter en aantrekkelijker onderwijs

De drie instellingen willen gezamenlijk hun studenten beter en aantrekkelijker onderwijs bieden. De alliantie wil bijvoorbeeld het aanbod aan bacheloropleidingen verbreden, onder meer met opleidingen die aansluiten bij de Nederlandse topsectoren. Het moet voor studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam straks ook makkelijker worden om onderwijs en vakken naar keuze op de drie universiteiten te volgen. In het masteronderwijs willen de partners de al bestaande samenwerking uitbouwen en specialismen afstemmen.

Graduate schools en Centers

Daarnaast willen de universiteiten (bestaande) gezamenlijk graduate schools en Centers opzetten. De graduate schools bevatten masteropleidingen, promotietrajecten en research masters. De Centers zijn brede kennis- en onderzoekscentra. Voorbeelden zijn een Graduate School of Science en een Center for Governance (bestuur). Het bestaande Centre of Arts and Archaeological Sciences (CAAS) wordt uitgebouwd naar een Center for Heritage. Ook staan een gezamenlijk leerstoelenbeleid en het delen van onderzoeksfaciliteiten, zoals laboratoria, op de agenda. Door deze samenwerking komt ook meer geld beschikbaar voor toponderzoek.

Thematische samenwerking

De universiteiten willen op onderzoeksgebied ook discipline-overstijgende samenwerkingsverbanden aangaan rond thema's als safety and security en infrastructure and mobility. Dit sluit aan bij de grote maatschappelijke vraagstukken zoals geformuleerd in het Europese onderzoeksbeleid 2020, en het Nederlandse topsectorenbeleid.

OCW

De notitie Meer Waarde is met de afzonderlijke instellingsplannen naar OCW-staatssecretaris Zijlstra (hoger onderwijs) gestuurd. Als hij instemt met de strategische alliantie, worden de plannen voor het eind van dit jaar uitgewerkt.

Wereldtop

De collegevoorzitters Paul van der Heijden (Leiden), Dirk van den Berg (TU Delft) Pauline van der Meer Mohr (EUR): ‘De combinatie van drie universiteiten, relatief dicht bij elkaar gelegen in een dichtbevolkte en economisch belangrijke regio, biedt grote kansen op meerwaarde voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. De nieuwe strategische alliantie heeft als doel om deze kansen te realiseren. Samen zijn we meer dan de som der delen.’

Strategische alliantie Leiden – Delft – Erasmus: Meer Waarde

(Leiden, 8 maart 2012)

Link

Dossier Strategische alliantie Leiden, Delft en Erasumus

Laatst Gewijzigd: 27-08-2014