Fusie LAKtheater en Stadspodia Leiden van de baan

Het LAKtheater houdt met ingang van seizoen 2012/2013 op te bestaan. Dit is de uitkomst van een zorgvuldige zoektocht naar alternatieven om het LAKtheater onafhankelijk van de Universiteit Leiden te laten functioneren.      

Theater geen kerntaak

In 2008 gaf de Universiteit Leiden aan dat het aanbieden van theatervoorstellingen in het LAK niet tot haar (kern)taak behoort. De universiteit liet weten de exploitatie van het theater te moeten staken.

Nadat bleek dat het LAKtheater niet als onafhankelijke stichting kon voortbestaan, verzocht wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur Werk en Inkomen) in september 2011 de directie van Stadspodia Leiden te onderzoeken of het LAKtheater een plaats zou kunnen krijgen binnen deze nieuwe organisatie. Stadspodia Leiden is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal Leiden.


Seizoen loopt door

Na een intensief traject zijn de twee betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat aansluiting van het LAKtheater bij Stadspodia Leiden niet haalbaar is. Door de huidige economische situatie wordt Stadspodia geconfronteerd met achterblijvende resultaten op zaalverhuur en kaartverkoop. Uitbreiding met het LAKtheater wordt door de directie van Stadspodia Leiden daarom op dit moment als een onverantwoord risico beschouwd. De universiteit ziet van haar kant geen mogelijkheden het theater te blijven exploiteren.

De voorstellingen in het lopende seizoen 2011/2012 in het LAKtheater gaan door zoals gepland. Vanaf het theaterseizoen 2012/2013 worden geen theatervoorstellingen meer geprogrammeerd in het LAKtheater. De Universiteit Leiden onderzoekt de mogelijkheden om de zaal in te zetten voor onderwijsdoeleinden voor de faculteit Geesteswetenschappen.

Misschien enkele voorstellingen

De directie van Stadspodia onderzoekt of er mogelijkheden zijn om enkele voorstellingen van het programma-aanbod uit het vlakkevloer-circuit vanaf seizoen 2012/2013 onderdak te bieden.

LAKtheater

(Leiden, 6 maart 2012)

Laatst Gewijzigd: 06-03-2012