Nieuws 2011

Museumweekend in Leiden

Tijdens het museumweekend op 14 en 15 april kan iedereen gratis of met fikse korting het museum in. Ook musea die een band met de Universiteit Leiden hebben doen mee.


Op zoek naar de grens tussen klank en taal

Hoe leren we taal? Er valt veel te leren van zangvogels, zo is gebleken. Maar nog nooit zijn baby’s en zangvogels direct met elkaar vergeleken terwijl ze een niet-bestaande taal leren. Taalkundige Claartje Levelt, bioloog Carel ten Cate  en informaticus Jelle Zuidema gaan het uitvoeren.


Archeologie wordt geen instituut van FSW

Het afgelopen halfjaar heeft op verzoek van het College van Bestuur een onderzoek plaatsgehad naar de vraag of de Faculteit Archeologie kan worden ingebed als instituut in de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Beide faculteitsbesturen onderschreven dit voornemen, waarbij huisvesting van Archeologie in het Pieter de la Courtgebouw een randvoorwaarde was.    


Zeldzame archeologische vondst: een oude stad in het verre heelal

Een internationaal team van astronomen heeft een zware cluster met rode, volwassen sterrenstelsels gevonden in het vroege heelal. Hij bevindt zich op een afstand van 10,5 miljard lichtjaar van de aarde en is daarmee de verst verwijderde rode cluster die ooit is waargenomen. Deze opeenhoping van sterrenstelsels biedt een blik op een van de dichtstbevolkte gebieden in het vroege heelal. Het resultaat wordt binnenkort gepubliceerd in Astrophysical Journal Letters.


‘Als je met enthousiasme kunt vertellen over je scriptie zit het goed’

Studenten die op 31 augustus echt klaar willen zijn en ook nog een leuke zomervakantie willen hebben, moeten nu vaart maken met hun scriptie. Een vaak eenzame exercitie waar veel studenten tegenaan hikken. Hoe schrijf je een goede scriptie? We vroegen het Barbara Snel, Dirk Ormel en Sarah Herms, die alle drie een prijswinnende scriptie schreven.


Snorkelen voor studiepunten in 'unieke Honours Class'

Een nieuwe Honours Class laat excellente studenten in Normandië onderzoek doen naar het ontstaan van het leven. Bijzonder is dat de Honours Class het product van samenwerking is tussen de universiteiten van Leiden, Utrecht en Amsterdam en twee musea. Dr. Rinny Kooi van het Leidse Instituut voor Biologie, noemt de collegereeks ‘uniek’.


Middeleeuws afval gevonden in de Leidse Universiteitsbibliotheek

In de rijke middeleeuwse boekencollectie van de UB is een bijzonder manuscript ontdekt door Erik Kwakkel, onderzoeker bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het betreft een boek uit de eerste helft van de elfde eeuw dat volledig vervaardigd is uit afval van de verwerking van dierenhuiden tot perkament. Het manuscript toont aan dat men ook in de Middeleeuwen al aan kostenbesparing deed!


China: antropologisch maatwerk voor een wereldmacht

Global versus local, democratie versus dictatuur, traditie versus modernisering: met dergelijke tegenstellingen kan een antropoloog niet goed overweg. Die kijkt minutieus naar wat er echt gebeurt, en kan daarom de nuance aanbrengen in blauwdrukken en debatten, zo betoogt Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies, 2 maart in zijn oratie.


Onderzoek naar het mysterie van de paling

‘De laatste 30 jaar gaat het slecht met de Europese paling. De populatie is met meer 90 procent afgenomen. De precieze oorzaken van die teruggang zijn niet bekend’, vertelt dr. Christian Tudorache. Hij doet onderzoek naar de fysiologische en ecologische omstandigheden waarmee deze diersoort te maken heeft tijdens de paaimigratie.


Facebook in Afrika

Parijse jongeren uit Tsjaad komen via Facebook in contact met jongeren in Tsjaad zelf. Veel beter kun je de mogelijkheden van sociale media niet weergeven voor mensen die door oorlog over de wereld verspreid zijn. Mirjam de Bruijn heeft een Vici-beurs voor onderzoek naar de impact van sociale media in Afrika.


Goede genen helpen tegen ouderdomsverschijnselen

Ouderdom komt met gebreken. We moeten wat met die gebreken gezien de vergrijzingsgolf. Bioloog Pim Dekker heeft ontdekt dat cellen van mensen uit families die langer leven dan gemiddeld, gunstig afwijken van die van leeftijdsgenoten. Bovendien vertonen hun cellen gelijkenis met die van veel jongere mensen. Promotie 28 februari 2012.


'Voorwaardenscheppende staat' vergt sterke rechtspositie ambtenaar

De 'voorwaardenscheppende staat' die zich aan het ontvouwen is, stelt hoge en specifieke eisen aan grote groepen ambtenaren. Waar integriteit, moraliteit en publieke neutraliteit zijn vereist, past ook een sterke rechtspositie. Ook ter bescherming tegen de willekeur van politiek en management. Dit zegt bestuurskundige prof.dr. Frits van der Meer in zijn oratie op 24 februari 2012.


Hoop voor diabetespatiënten

Veel mensen met diabetes type 1 (suikerziekte) blijken, anders dan gedacht, nog wel degelijk cellen te hebben die insuline kunnen aanmaken. Alleen doen ze dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van prof.dr. Bart Roep, diabetoloog bij het LUMC, gepubliceerd in Nature Medicine.