Negentien Veni’s voor Leiden

Negentien Leidse recent gepromoveerde onderzoekers kregen deze herfst een Veni-subsidie van NWO toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro voor drie jaar onderzoek. In totaal werden161 projecten gehonoreerd.




De Veni’s voor de Universiteit Leiden gaan naar:


Archeologie

Surinaamse Indianen feesten voor regionale samenhang
Dr. Renzo Duin
Archeologen en antropologen beschouwen dorpen van Surinaamse indianen vaak als autonome eenheden. Historische en regionale processen van sociale cohesie van niet-complexe samenlevingen blijven hierdoor onderbelicht. Dit onderzoek gaat na wat de rol van feesten is voor de regionale samenhang.

Precolumbiaanse standbeelden in Nicaragua
Dr. Alex Geurds
Recent ontdekte de onderzoeker een precolumbiaans piramidecomplex in archeologisch terra incognita Centraal Nicaragua. De grond ligt er bezaaid met manshoge basalten standbeelden. Waren dit goden, heersers of krijgers? Dit onderzoek betreft het hoe, wanneer en waarom van de totstandkoming van deze beelden.

Geesteswetenschappen

Vrouwelijke spionnen in de zeventiende eeuw
Dr.Nadine Akkerman-  Engelse letterkunde
De schimmige wereld van de spion zou alleen bevolkt worden door mannelijke individuen. Door na te gaan hoe en waar geheime informatie werd verzameld en verspreid maakt dit onderzoek spionagenetwerken zichtbaar en ontmaskert het voor het eerst de vrouwelijke spion.

Erfgoedbeleid in Latijnse poëzie uit de Renaissance
Dr. Susanna de Beer– Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Het culturele en literaire erfgoed van het antieke Rome werd in de Renaissance met groot enthousiasme bestudeerd. Dit onderzoek bekijkt hoe de Latijnse poëzie uit deze periode het Romeinse verleden op verschillende plekken in Europa weer opnieuw tot leven bracht.

De ondergang van de Russische avant-garde
Dr. Sjeng Scheijen – Slavische talen en culturen
Aan de bloei van de Russische avant-garde (1910-1932) kwam abrupt een einde door de opkomst van het Socialistisch Realisme. Door te kijken naar ongepubliceerde dagboeken en briefwisselingen van kunstenaars ontstaat nieuw inzicht in de oorzaken en gevolgen van die ondergang.

Conflictoplossing als het ABC van kooplieden
Dr. Justyna Wubs-Mrozewicz – Geschiedenis
Een conflict kan desastreuze gevolgen hebben voor de handelspositie en de goederen van kooplieden. Daarom is efficiënte conflictoplossing een must in handelsrelaties. Dit project betreft de wijze waarop kooplieden in Danzig in de vijftiende en zestiende eeuw hun strategieën van conflictoplossing aanpasten aan veranderende omstandigheden.

Geneeskunde/LUMC

Clostridium difficile ontleed
Dr. Wiep Klaas Smits – Medische Microbiologie

De bacterie Clostridium difficile veroorzaakt steeds meer ernstige infecties van het spijsverteringskanaal zowel bij mensen in ziekenhuizen en daarbuiten als bij dieren. In dit project neemt de onderzoeker de moleculaire basis van de ziekmakende eigenschappen van de bacterie onder de loep.

Hoe het hart uit ritme raakt
Dr. Daniël Pijnappels - Hartziekten
Hartritmestoornissen komen veel voor, zijn levensbedreigend en moeilijk te behandelen. De onderzoekers gaan systematisch de vorm en samenstelling van hartweefsel aanpassen om zo beter te begrijpen hoe het ritme van het hart verstoord raakt en hoe het hersteld kan worden.

Het afweersysteem in balans houden
Dr. Machteld Tiemessen – Immunohematologie en bloedtransfusie
Het afweersysteem beschermt ons tegen schadelijke bacteriën en virussen. Soms slaat het afweersysteem op hol wat kan resulteren in ziektes. De onderzoekers gaan op een nieuwe manier, gebaseerd op stamcelbiologie, onderzoeken hoe het afweersysteem gecontroleerd kan worden.

Rechtsgeleerdheid

Verzoening van private rechten en publieke belangen in investeringsgeschillen
Dr. Eric de Brabandere – Internationaal Publiek Recht
Internationale investeringsgeschillen betreffen de publieke belangen van de staat en de burgers. Toch worden ze beslecht door tribunalen die commerciële en private rechtsprincipes hanteren. Dat leidt tot conflicten. De onderzoeker analyseert hoe de commerciële en publieke aspecten met elkaar verzoend kunnen worden.

Sociale wetenschappen

Het sociale brein in adolescentie
Dr. Berna Güroglu – Ontwikkelingspsychologie
Tijdens de adolescentie draait bijna alles om relaties met klasgenoten. Adolescentie is ook een periode van belangrijke hersenontwikkeling. Dit onderzoek betreft de ontwikkeling van de hersengebieden betrokken bij sociale interacties met klasgenoten en hoe deze gerelateerd is aan probleemgedrag.

Factionalism in Civil Wars
Dr. Lee Seymour – Politicologie
Civil wars are bloody, protracted and messy. The research aims to explain why some rebel groups remain united while others break apart into feuding factions, and the consequences this has for how civil wars unfold.

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Vaccins volgen in het lichaam
Dr. Myrra Carstens-  Leiden/Amsterdam Center for Drug Research
Na toediening volgen vaccins een route door het lichaam voor ze hun bestemming bereiken. Het precieze verloop hiervan beïnvloedt hun effectiviteit. Dit onderzoek gaat deze reis in kaart brengen, wat de ontwikkeling van nieuwe vaccins mogelijk maakt.

Seeing enzymes in action
Ph.D Mathias Hass – Chemistry
Enzymes are ingenious molecular machines that carry out the chemistry of life. This research project aims to develop a method to observe the motions of enzymes with atomic detail. This will help researchers to understand how enzymes operate.

Waarom halen geneesmiddelen de markt niet?
Dr. Laura Heitman – Farmacochemie
Veel moeilijk te behandelen ziekten schreeuwen om een geneesmiddel dat lang op een aangrijpingspunt in ons lichaam blijft zitten. Dat is maar zelden het geval. De onderzoekers bestuderen hoe deze verblijftijd verlengd kan worden om zo ziekten doeltreffend te kunnen bestrijden.

Verdraaid licht en schroefvormige structuren
Dr. Wolfgang Löffler – Leiden Institute of Physics
Schroefvormige structuren komen zeer veel voor in de natuur. Zelfs licht kan verdraaide structuren aannemen. Zou toepassing van verdraaid licht kunnen leiden tot betere technieken om schroefvormige objecten waar te nemen? Dit project richt zich op het experimenteel onderzoeken van dit gebied.

Fourteen Billion Years of Galaxy Formation
Dr. Benjamin Oppenheimer – Astronomie
Theoretical astronomers simulate entire universes with today’s state-of-the-art supercomputers. This research aims at simulating the formation and evolution of galaxies like our Milky Way to see if they look and act like the galaxy’s observed with today’s largest telescopes.

Elucidating the catalytic properties of gold
Dr. Paramaconi Rodríguez Pérez – Leiden Institute of Chemistry
Gold is a good catalyst for several technological important reactions, especially CO oxidation. The researchers will investigate how the CO adsorption on gold promotes its own oxidation as well as the oxidation of other organic molecules, and how this depends on the chemical environment.

The eel, a swimming paradox
Dr. Christian Tudorache – Biologie
This research aims to unravel the discrepancy between the predicted low and the measured high swimming efficiency of the European eel and to create the parameters for a satellite tag in order to follow the eel to its enigmatic spawning grounds.

(3 november 2010/Bron: NWO)

Laatst Gewijzigd: 03-11-2010