Nieuws

Onderhandelingen Elsevier open access lopen vast

De Nederlandse universiteiten onderhandelen al een jaar met uitgever Elsevier over open access. Er zijn nog geen resultaten bereikt en de onderhandelingen dreigen opnieuw vast te lopen. Wetenschappers kunnen helpen om toch open access te bereiken zonder dubbele kosten te maken.


Nieuwe meetmethode versnelt geneesmiddelenonderzoek

Leidse chemisch biologen, onder leiding van dr. Mario van der Stelt, hebben een methode ontwikkeld om de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen te versnellen. Met deze methode is het hen al gelukt om een belangrijke eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een medicijn tegen obesitas.