Nieuws

Politiek bedrijven in een krappe balzaal

Van het steevast klagen over volksmennerij tot het verdwijnen van de adel. Historici uit Leiden en Nijmegen schreven het eerste overzichtswerk over de geschiedenis van de Tweede Kamer: ‘In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer’.


Leiden University College in Den Haag viert eerste lustrum

Het Leiden University College The Hague (LUC) van de Universiteit Leiden bestaat 5 jaar. De Engelstalige opleiding voor excellente studenten met on-campus onderwijs is een succes. Zaterdag 10 oktober viert het LUC feest in Diligentia in Den Haag met tal van sprekers onder wie Jaap de Hoop Scheffer.