Een lokaal conflict is niet meer lokaal

Nederland is een relatief veilig land, maar dat blijkt niet uit berichten in de media. Op internet daarentegen zouden we  veel voorzichtiger moeten zijn, zo waarschuwden experts tijdens de conferentie ‘Veiligheid boven alles?!’ Bekijk het videoverslag.

Bezoekers gefouilleerd

Veiligheid is bij uitstek een onderwerp dat iedereen raakt. Dat beleefden de deelnemers van deze conferentie op 3 oktober direct bij binnenkomst. Tot hun verrassing werden ze gefouilleerd door een bewaker die later een acteur bleek te zijn. De eerste vraag van dagvoorzitter Sander Dikker Hupkes was dan ook: voel je je nu veiliger? De meningen waren hierover verdeeld.

Deelnemers werden gefouilleerd bij aankomst.

Deelnemers werden gefouilleerd bij aankomst.

Nederland relatief veilig

Diverse experts discussieerden op het snijvlak van theorie en praktijk over de vraag hoe veilig we zijn. Leids hoogleraar Edwin Bakker, directeur Centre for Terrorism & Counterterrorism, en Perdiep Ramesar, Trouw-journalist en auteur, belichtten de rol van de media en het gevoel van veiligheid in Nederland. Nederland is een relatief veilig land, maar dit blijkt niet uit de berichten in de media, constateren zij. De media hebben een belangrijke rol in de beeldvorming en framing, maar zijn niet belangeloos: zij willen hoge oplages of veel kijkcijfers. Edwin Bakker benadrukte dat berichten in de media geen objectieve afspiegeling zijn van de werkelijkheid en riep op om kritisch te zijn.

Edwin Bakker (links) en Perdiep Ramesar discussiëren over de rol van de media.

Edwin Bakker (links) en Perdiep Ramesar discussiëren over de rol van de media.

Complexe wereld

In de tweede ronde spraken kolonel bd Sjors Callenbach, werkzaam bij Clingendael Instituut, en David Ehrhardt van Leiden University College over de impact van internationale conflicten. Door de globalisering hangt alles met elkaar samen, een lokaal conflict is daardoor niet meer lokaal. De onverzadigbare behoefte aan grondstoffen toont de onderlinge verbondenheid en sterke afhankelijkheid van landen. Het zet wereldwijd de verhoudingen op scherp. Dat dit de wereld complex maakt zien we bij de oorlog in Syrië. Complexiteit en het feit dat alles met elkaar samenhangt was de rode draad door de gesprekken.

David Ehrhardt (links) in debat met Sjors Callenbach. Rechts dagvoorzitter Sander Dikker Hupkes.

David Ehrhardt (links) in debat met Sjors Callenbach. Rechts dagvoorzitter Sander Dikker Hupkes.

Geen privacay op internet

Leids universitair docent eLaw Bibi van den Berg en Ronald Prins van Fox-IT maken zich zorgen over de veiligheid in de Cloud. Veiligheid op internet is nog niet goed geregeld. Gebruikers beseffen niet dat met elke internetpagina die je leest vijf bedrijven met je meelezen en alle kliks volgen. Beveiliging op het net is niet zo gemakkelijk omdat verdacht of illegaal gedrag moeilijk waarneembaar is. De gevolgen worden pas zichtbaar als het te laat is. Bij een inbraak in een huis heb je kans dat er getuigen of sporen zijn. Op internet niet. En gebruikers van Facebook beseffen dikwijls niet dat door de vele persoonlijke berichten hun privacy verloren gaat.

Brand tijdens Leidens Ontzet

Na de discussie waren er workshops om de praktijk te ervaren. Deelnemers konden onder andere kiezen voor een serious game, waarin ze aan den lijve ondervonden hoe het is om een crisis - brand tijdens Leidens Ontzet - te managen vanuit verschillende rollen; de private partners, de beleidskant en het crisisteam. Ook was er een workshop responsible innovation die innovatieve oplossingen stimuleert door eerst te doen en dan pas na te denken. De omgekeerde wereld voor velen, maar verhelderend en een goede stimulans voor het creatief proces.

Brand tijdens Leidens Ontzet. Hoe manage je dat? Dat leerden deelnemers tijdens de serious game.

Brand tijdens Leidens Ontzet. Hoe manage je dat? Dat leerden deelnemers tijdens de serious game.

Foto’s onveilige situaties

In de derde workshop werd het restaurant van Campus Den Haag omgebouwd tot de veiligste omgeving van het gebouw. De Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten liet deelnemers logo's zien die de wereld veiliger moeten maken. Er ontstond direct een discussie: waarschuwingen maken mensen attent op gevaarlijke situaties, maar een overdaad aan bijvoorbeeld verkeersborden kan ook verwarrend werken. Edwin Bakker ging tot slot met deelnemers op fotojacht en liet hen in Den Haag veilige en onveilige situaties fotograferen.

Videoverslag

 

De conferentie is onderdeel van U-meet, een landelijk evenement van de VSNU dat in aanloop naar het Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd. Tijdens dit event ontmoeten wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties elkaar om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. 


(7 oktober 2013 – IvA/ KS)

Zie ook

Law, Democracy & Governance: Legitimacy in a Multilevel Setting is een van de zes profielthema's in het onderzoek van de Universiteit Leiden.


Studeren in Leiden

Bachelor
Bestuurskunde

Master
Crisis and Security Management

 
Laatst Gewijzigd: 08-10-2013