3 oktober: Veiligheid boven alles?!

Hoe veilig is Nederland? En hoe veilig is de Cloud? Veiligheid is bij uitstek een onderwerp dat iedereen raakt. Daarom belichten experts op 3 oktober in Den Haag het veiligheidsvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en gaan ze met elkaar in debat op het snijvlak van theorie en praktijk.

De bijeenkomst begint met een interactieve plenaire sessie waarin de experts i n drie ronden discussiëren over: veiligheid in Nederland, in de wereld en in de Cloud. Hierin staan ervaring vanuit de praktijk en kennis vanuit de wetenschap centraal. In het tweede deel van de bijeenkomst ervaren de deelnemers aan de hand van cases wat veiligheid in de praktijk betekent. 

Datum en tijd   3 oktober, 16.30 uur tot 20.30 uur
Locatie   Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2, Den Haag
Aanmelding   Deelnemen is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.
 
Dit betreft een evenement uit 2013. Aanmelden is niet meer mogelijk  
  


Programma

16:30   Koffie en thee
17:00 Welkom door de dagvoorzitter Sander Dikker Hupkes (Centre for Professional Learning)
17.15

Discussieronden met experts

 
1ste ronde: Hoe veilig is Nederland?

  • Edwin Bakker (Directeur Centre for Terrorism & Counterterrorism)

  • Perdiep Ramesar (Trouw-journalist en schrijver)

 
2 de ronde: Hoe veilig is de wereld?

  • Sjors Callenbach (Clingendael Instituut & trainer) 

  • David Ehrhardt  (Leiden University College)

 
3de ronde: hoe veilig is de Cloud?
 

  • Bibi van den Berg (assistent Professor eLaw bij de Universiteit Leiden)

  • Ronald Prins (FOX-IT)

18:30

Workshops 
 

  • Serious game. Aan de hand van een simulatie spel leer je hoe een crisis te beheersen en welke gevolgen je acties kunnen hebben. 

  • Responsible innovation. Het Centre for Innovation richt zich op veiligheid van innovaties binnen de thema’s Energie, Technologie en Zorg. Hoe waarborg je veiligheid bij innovatieve oplossingen? En wat als een innovatie tot onveiligheid kan leiden? Een voorbeeld is het 3D printen van wapens. Je gaat in teams cases oplossen.

  • Logo ontwerpen voor een veilige maatschappij. De Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten gaat in op hoe grafisch design kan bijdragen aan veiligheid en de rol van symbolen of visuele communicatie. Hier maak je een eigen pictogram om een situatie veiliger te maken.

  • Fotojacht. Edwin Bakker laat je nadenken over veiligheid door je mee de stad in te nemen en daar veilige en onveilige situaties te fotograferen.

19:45 Plenaire afsluiting en wrap-up
20:00 Borrel

Landelijke U-meets

Deze bijeenkomst is onderdeel van U-meet, een landelijk evenement van de VSNU dat in aanloop naar het Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd. Tijdens dit event ontmoeten wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties elkaar om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit jaar is het overkoepelende thema Veiligheid. U-meet is op haar beurt weer een onderdeel van het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap, georganiseerd vanuit het Ministerie van OCW. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met het Centre for Terrorism & Counterterrorism van de Campus Den Haag o.l.v. prof. dr. Edwin Bakker.

Experts

Edwin Bakker is hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering, jihadistisch terrorisme en profielen van (jihadistische) terroristen. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein. Edwin Bakker doceert vakken in de masteropleiding Crisis & Security Management van de Universiteit Leiden en is gastdocent bij, onder meer, de Universiteit Utrecht, het Instituut Clingendael en NATO Defense College.

Sjors Callenbach werkte 37 jaar bij de luchtmacht en ging in 2010 als kolonel met pensioen. Gedurende de laatste vier jaar van zijn militaire loopbaan was hij plaatsvervangend hoofd van het programma Veiligheid bij het Instituut Clingendael. Tevens was hij plaatsvervangend hoofd van de Leergang Topmanagement Defensie. Die laatste functie heeft hij als burgermedewerker van Defensie nog vervuld tot december 2012. Tegenwoordig is hij werkzaam als ZZP-er waarbij hij maatwerk op het gebied van onderzoek en opleidingen aanbiedt .

Bibi van den Berg is universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, Universiteit Leiden. Ze studeerde Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als specialisatie wijsgerige antropologie. Haar expertises zijn privacy, identiteit en techniekfilosofie. In het bijzonder richt ze zich op privacy in online omgevingen en techno-regulering, dat gaat om het sturen van menselijk gedrag met behulp van technologie.

Ronald Prins is directeur en mede-oprichter van Fox-IT. Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft. Bij het Nederlands Forensisch Instituut was hij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker. In het kader hiervan heeft hij vele (cryptografische) beveiligingen doorbroken waar de politie tegenaan liep bij het uitvoeren van hun recherche onderzoeken. Daarnaast is hij mede-verantwoordelijk voor de inzet van nieuwste methoden om digitale informatie voor rechercheonderzoeken te verkrijgen. Bij Fox-IT zoekt hij continu naar innovatieve oplossingen voor vertrouwelijke omgevingen (threatening environments).

David Ehrhardt is universitair docent bij het University College van de Universiteit Leiden. David promoveerde in Oxford en deed daar ook zijn post-doc onderzoek naar Internationale Ontwikkeling. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op Nigeria en op de thema’s geweld, conflict, Islam, politieke autoriteiten en burgerschap. Bij het Leiden University College begeleidt hij de major International Development en geeft hij diverse colleges binnen dit onderwerp.

Perdiep Ramesar is algemeen verslaggever bij dagblad Trouw. Naast zijn algemene verslaggeverswerk schrijft hij veel over mensenhandel en prostitutie, het leven in achterstandswijken en jeugdbendes. In 2011 publiceerde hij samen met zijn collega Martijn Roessingh het boek 'Slaven in de polder' over mensenhandel in en naar Nederland bij Uitgeverij Atlas. In datzelfde jaar schreef Ramesar ook een serie in Trouw over de criminele jeugdgroep 'Bende van de Delftselaan' in de Schilderswijk in Den Haag.

Sander Dikker Hupkes is debatleider tijdens deze bijeenkomst. Hij is Senior Programmaleider aan de Faculteit Campus Den Haag voor het Centre for Professional Learning bij de Universiteit Leiden. Sander studeerde Nederlands recht, met een specialisatie in Internationaal en Europees recht.  Hij was tijdelijk Hoofd van de afdeling Buitenlandse Missies, Voorrechten en Immuniteiten bij BuZa en werkte als universitair docent bij het Grotius Centre. Bij het CPL is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse opleidingstrajecten op het snijvlak van recht, politiek en bestuur, zowel vanuit nationaal als internationaal en Europees perspectief.

 
Laatst Gewijzigd: 30-09-2014