Dossier Brain and Cognition

Wetenschappers aan de Universiteit Leiden onderzoeken het menselijk brein in al zijn aspecten. Onderzoek naar het puberbrein, leren lezen, Alzheimer, stress, door psychologen, medici en taalwetenschappers. In dit dossier leest u er alles over.

Vier faculteiten

Vier Leidse faculteiten, Sociale wetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen, werken samen in het onderzoek naar hersenen en cognitie. De samenwerking is gebundeld in het profileringsgebied Brain function and dysfunction over the lifespan.

Publieksgericht

Er is veel belangstelling voor het onderzoek. De onderzoekers geven vaak publiekslezingen, lanceren speciale websites en ontwierpen lespakketten. Mensen kunnen ook zelf meewerken aan het onderzoek, door zich beschikbaar te stellen als proefpersoon.


Laatst Gewijzigd: 06-07-2011