Dossiers

Over de dossiers

Dossiers bieden een beeld van actuele en profiel bepalende thema’s. In deze dossiers ontsluit de Universiteit Leiden haar nieuwsberichten, haar onderzoek en onderwijs. Meer weten over Japan, hersenen of diversiteit? In de dossiers vindt u alle informatie overzichtelijk bij elkaar.